Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Wpływ układów elektronicznych na poprawę bezpieczeństwa i jakość jazdy w pojazdach

Autorzy

Krzysztof Król (WE)

Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The impact electronic systems to improwe safety and ride quality in vehicles

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

03.02.2012