Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Projekt bezprzewodowego systemu do pomiaru temperatury w różnych zastosowaniach

Autorzy

Krzysztof Król (WE)

Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Project wireless system for measuring temperature at different applications

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

05.07.2013