Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Internetowy system nauki programowania w języku CLIPS oparty na testach jednostkowych

Authors

Maciej Kowalewski (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN CLIPS programming learning via web - based system based on unit tests

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

30.09.2013