Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza najnowszych materiałów oraz zasad konstruowania nadwozi i analiza porównawcza ich bezpieczeństwa biernego

Authors

Piotr Rogowski (WMRiT)

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analysis of recent materials and principles utilizid in car body design and comprative analysis of their passive safety

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

07.02.2014