Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

"Projekt konstrukcyjny wielopoziomowego parkingu nadziemnego"

Authors

Piotr Jarząbek (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN "The structure design of the Overground Multistory Car Park"

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.10.2009