Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Utrzymanie w ruchu maszyn technologicznych do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Authors

Jakub Jańczak (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Maintanace of technological machines for polymer processing

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.10.2009