Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

"Technologie produkcji i zastosowanie autoklawizowanego betonu komórkowego (ABU)

Authors

Marcin Duda (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN "Technology of production and employment of ACC"

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

02.10.2009