Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Analiza eksploatacyjnych oddziaływań środowiskowych pojazdów do transportu żywności

Autorzy

Krzysztof Szudrzyński (WMRiT)

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analysis of the exploitative environmental impact of the food transport vehicles

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

11.02.2014