Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wykorzystanie oprogramowania ZMT v 2.0 dla systemu nadzoru nad produkcją w wybranym zakładzie z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych

Authors

Eliza Bielanowska (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Using the ZMT v 2.0 software for production inspection system on the example of chosen polymer processing company

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

03.02.2012

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.