Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza polskiego rynku ofert transportowych dla produktów piekarskich

Authors

Michał Górniak (WMRiT)

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analysis of the Polish market transport offers for bakery products

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

12.02.2014