Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Prognozowanie skutków ergonomicznych na etapie projektowym - przykład praktyczny

Authors

Joanna Kowalska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Forecasting the ergonomics effects at the design stage - case study

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

04.07.2016