Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Modelowanie wypadków przy pracy z udziałem zwierząt hodowlanych

Authors

Weronika Kubikowska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Work accidents with breeding animals modeling

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.06.2016