Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

System trzech wykluczeń jako sposób na zminimalizowanie niezgodnych dostaw materiałów w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym

Authors

Jolanta Nowacka (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN ,,Three out system" as a way to minimize the incompatible supply of materials in selected manufacturing company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

29.09.2016