Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Robustness analysis with data envelopment models incorporating hierarchical input-output structure and imprecise data

Authors

Anna Labijak (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Metody badania odporności dla granicznej analizy danych z uwzględnieniem hierarchicznej stuktury nakładów i efektów oraz nieprecyzyjnych danych

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

27.06.2016