Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie wpływu wybranych systemów telematycznych na usprawnienie transportu publicznego

Authors

Dominika Wróblewska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN A study of impact of selected telematics systems to improve public transport

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

04.07.2016