Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Opracowanie programu do obliczeń ustrojów płytowych metodą elementów skończonych

Authors

Krzysztof Stronka (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Development of a program for calculation of plate structures using finite element method

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

12.09.2016