Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Krzysztof Szajek

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Analizy Konstrukcji

E-mail

krzysztof.szajek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 03

ORCID

0000-0001-8761-9188

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS