Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza zastosowania wybranych narzędzi Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie

Authors

Patrycja Cioch (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analysis of the use of selected tools of Lean Manufacturing in company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

10.10.2016