Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie poziomu kultury bezpieczeństwa pracowników hali produkcyjnej w wybranym zakładzie pracy

Authors

Daniel Szuman (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Examination of the level of safety culture between employees on a production hall in a selected workplace

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

05.07.2016