Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ pracy zmianowej na dobrostan pracowników

Authors

Dariusz Bzdęga (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The influence of shift work on well-being of employees

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

05.07.2016