Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ sztywności połączeń na redystrybucję sił wewnętrznych i wymiarowanie stalowych układów konstrukcyjnych

Authors

Kamil Kubiak (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Influence of joints' stiffness on the redistribution of internal forces and design of steel framed structures

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

28.06.2016

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.