Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

DNA de novo assembly algorithm with repetition sensitive graph traversal

Authors

Piotr Żurkowski (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Algorytm asemblacji de novo ze szczególnym uwzględnieniem powtórzeń w czasie przechodzenia grafu

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

23.06.2016