Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja systemu wspomagającego zarządzanie wiedzą w zakresie projektowania ergonomicznego dla osób z niepełnosprawnościami

Authors

Mateusz Koźma (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The concept of a system supporting knowledge management for ergonomic design for the people with disabilities

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

05.07.2016