Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja systemu wspomagającego zarządzanie wiedzą w zakresie projektowania ergonomicznego dla osób z niepełnosprawnościami

Authors

Mateusz Koźma (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The concept of a system supporting knowledge management for ergonomic design for the people with disabilities

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

05.07.2016

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.