Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena efektywności wybranych systemów telematycznych na terenie miasta Poznania

Authors

Adam Drażdżyński (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The evaluation of the effectiveness of selected telematic systems in the city of Poznan

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

04.07.2016