Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Numerical analysis of railway bridge dynamics.

Autorzy

Maria Kierzek (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Analiza numeryczna dynamiki mostu kolejowego.

Język

angielski

Typ

praca magisterska

Data obrony

19.09.2016