Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Propozycja poprawy warunków współpracy z dostawcami w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Authors

Patrycja Jurcz (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The proposal to improve the conditions for cooperation with suppliers in manufacturing company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

29.09.2016