Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie wpływu systemów informatycznych na procesy logistyczne w wybranych przedsiębiorstwach na terenie powiatu poznańskiego.

Authors

Jakub Pałasz (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Research of IT system influence on logistics processes in selected enterprises in the district of Poznań

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

26.09.2016