Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Doskonalenie wybranego procesu logistycznego

Authors

Martyna Barłóg (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Improvement of selected logistical process

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

26.09.2016