Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Authors

Magda Madajka (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Evaluation of the level of safety culture in a manufacturing company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

18.10.2016