Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Algorytmy routingu w pierścieniowych sieciach optycznych - program dydaktyczny

Authors

Tomasz Zwoliński (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Connection routing in optical ring networks - didactic presentation software

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

26.10.2016