Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja zmian w gospodarce odpadami na podstawie centrum logistycznego przedsiębiorstwa handlowego

Authors

Maciej Kozak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The concept of changes in waste management based on a logistics center of a trading company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

18.10.2016