Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badania wytrzymałościowe dźwigni poddanej obróbce skrawaniem

Authors

Dominika Warlikowska (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Strength tests of liver subjected to machinig

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2017