Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie wpływu technologiczności wyrobu na doskonalenie procesu montażu

Authors

Katarzyna Molenda (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The analysis of the impact of the product producibility on assembly process enhancement

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

10.01.2017