Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badania wytrzymałościowe gumowych sprężyn pneumatycznych z dwoma rodzajami kordu

Authors

Hubert Gajda (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Strength tests of rubber pneumatic springs with two types of cord

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2017