Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zasady planowania kontroli jakości w procesach produkcyjnych

Authors

Bartosz Brust (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Methods of quality inspection in manufacturing processes

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

21.12.2016