Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna form kwasowych zeolitów i ocena ich wpływu na właściwości żywic fenolowych

Authors

Joanna Tuziemska (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Synthesis and physicochemical characterization of the zeolite acid from and assessment of their influence on the phenolic resins properties

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2017