Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Beata Strzemiecka

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

beata.strzemiecka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 23

ORCID

0000-0002-8702-0551

ResearcherID

F-7510-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (37)

Rozdziały (26)

Rozprawa doktorska