Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie wpływu temperatury na wielkość oddziaływań substancja aktywna-nośnik

Authors

Joanna Maziarczyk (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Temperature dependence on the API - carrier interactions

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2017