Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Identyfikacja działań dostosowawczych systemu zarządzania jakością do znowelizowanej normy ISO 9001

Authors

Paulina Dams (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Identification of adaptation quality management system to the revised ISO 9001

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

04.05.2017