Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Non financial factors of job satisfaction and organizational commitment. An empirical study in Turkey.

Authors

Sema Malkoç (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Pozafinansowe czynniki satysfakcji z pracy i zaangażowania organizacyjnego. Badania empiryczne w Turcji.

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

23.03.2017