Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Usage of chosen tools of quality management for improvement of crankshaft production process

Authors

Ronald Agyei (WIZ), Deniz Vural Güngör (WIZ), Sylvana Ruth Oyourou (WIZ), Eric Cho Ngenevu (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania jakością do doskonalenia produkcji wału korbowego

Language

english

Type

engineering thesis

Date of defense

23.03.2017