Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza porównawcza standardów w obszarze świadczenia usług transportu pasażerskiego

Authors

Małgorzata Kusiak (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Comparative analysis in scope of public passenger transport quality standards

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

27.10.2014