Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie wpływu wad wzroku na odbiór treści wizualnych w rzeczywistości wirtualnej

Authors

Weronika Magac (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Study of influence of vision defects on visual content perception in virtual reality

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

17.10.2017