Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Znaczenie systemu utrzymania ruchu dla zapewnienia jakości procesów produkcyjnych

Authors

Justyna Bubacz (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Importance of production maintenance for quality of production processes

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

19.10.2017