Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza wypadków przy pracy w kształtowaniu oceny ryzyka zawodowego. Przykład praktyczny

Authors

Natalia Wawer-Malińska (WIZ), Adrian Siek (WIZ), Marek Szczeciński (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analysis of occupational accidents in the formulation of occupational risk assessment. Case study.

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

24.07.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.