Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie strategii rozwoju Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego w zakresie wspierania przedsiębiorczości

Authors

Daria Pawelska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The Study of the development strategy of Poznań Technology Industrial Park in support of entrepreneurship

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

22.01.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.