Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Zastosowanie nanomateriałów do wzbogacania pestycydów z wody

Autorzy

Magdalena Frąckowiak (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The use of nanomaterials for the enrichment of pesticides from water

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

03.07.2017