Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Ewa Stanisz

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

ewa.stanisz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 05

ResearcherID

M-2287-2014

ORCID

0000-0002-8586-1322

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (20)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska