Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Konstrukcja kompleksowego stanowiska do pomiaru kształtu, barwy i zanieczyszczeń opakowań z tworzyw sztucznych

Authors

Radosław Kiczka (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Design of complex testing stand for measurement of shape, colour and impiurities of plastics packagings

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

21.09.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.