Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Oznaczanie fluorków z zastosowaniem wspomaganej ultradźwiękami dyspersyjnej ekstrakcji do mikrofazy stałej

Authors

Anna Kubicka (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Determination of fluoride after ultrasound-assisted dispersive micro solid-phase extraction

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

03.07.2017